Nabídka služeb a pomoci
Aktuálně
Bohoslužby
Pozvánky
Historie
Farnost Deštná
Farnost Tuhaň
Fotogalerie
Homilie
Služby
Kontakty

 

zpět na hlavní stránku


   Farnost nabízí různé druhy služeb a je otevřená komukoliv, kdo potřebuje radu, pomoc či podporu.

Hlavní oblasti služeb

·        Bohoslužby - slavení mše svaté, zádušní mše za zemřelé, společné       modlitby, modlitební setkání, adorace...

·        Svátosti - slavení křtu, biřmování, slavení svátosti smíření, pomazání   nemocných...

·        Pohřby - křesťanské slavení rozloučení se zesnulými a doprovázení       pozůstalých..

·        Setkávaní - přátelské posezení ve stylu rodinného kruhu…

·        Charita - návštěvy nemocných, ale i další diakonické služby...

·        Poradenství - duchovní a pastorační doprovázení, poradenské rozhovory, návštěvy...

·        Vzdělávaní - uvedení do víry, výuka dětí, mládeže i dospělých,…

·        Koncerty - poskytujeme také prostory pro konání chrámové a duchovní hudby.


V případě zájmu o jakoukoliv uvedenou službu nás navštivte na  
děkanství v Dubé, nebo využijte telefonický kontakt: 777 882 900